O nás

Jsme tým, který si zakládá na individuálním a partnerském přístupu ke klientům. Jsme profesionálové, z nichž každý má zákonem předepsanou kvalifikaci a zkoušky. Vzděláváme sebe, ale i ostatní. Jsme členy odborných společenství. Spolupracujeme s předními odborníky a znalci v oboru. Snažíme se čestným způsobem budovat dobré vztahy s dozorovými orgány, protože i zde pracují lidé, kteří mají zkušenosti a odbornosti, které je třeba v našich oborech šířit a uplatňovat. Stejně tak naše znalosti a zkušenosti rozšiřují naši klienti. Vzájemnou spoluprací s nimi nacházíme řešení, která jim vyhovují a jsou poučením i pro ostatní.

 

 

Naše vize

Chceme být vyhledávanou odbornou poradenskou firmou,
která pomáhá svým klientům s plněním zákonných povinností v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě a provádění staveb – s povinnostmi zadavatele stavby, požární ochrany (PO) a ekologie.

N

Zajistíme vám činnosti osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, odborné způsobilé osoby v oblasti požární ochrany, odborníky z oblasti ekologie.

N

Chceme, abyste s námi byli spokojeni, protože vaše spokojenost je naše nejlepší vizitka.

N

Základem našeho přístupu ke každému zákazníkovi je poskytování individuální péče a služeb.

N

Ceníme si vaší spolupráce a snažíme se vám být tím nejlepším partnerem.

N

Bereme ohled na potřeby a požadavky vašeho podnikání.

N

Tam, kde bude potřeba, zajistíme další specialisty.