BOZP

Nabízíme našim klientům pomoc při plnění jejich zákonných povinností, nastavit systém řízení BOZP tak, aby odpovídal požadavkům a potřebám jejich firem. I z toho důvodu vytváříme dokumentaci vždy na míru tak, aby se stala plnohodnotnou podporou při řízení společnosti.

Jaké jsou vaše zákonné povinnosti v BOZP?

Mezi základní patří:

N

Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) zaměstnanců a všech osob, které se s vaším vědomím zdržují na vašich pracovištích.

N

Vyhledávat, snižovat a odstraňovat rizika BOZP.

N

Zajistit školení BOZP a další odborná školení, například pro elektrikáře, pro práci ve výškách, obsluhy tlakových nádob a další.

N

Kategorizovat práce z hlediska rizikových faktorů a na základě kategorizace plnit navazující povinnosti.

N

Zajistit pracovně lékařské služby.

N

Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

N

Poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky.

N

Zajistit poskytnutí první pomoci.

N

Evidovat, vyšetřovat a odškodňovat pracovní úrazy a nemoci z povolání.

N

Zajišťovat předepsané kontroly, revize, zkoušky.

Jak nastavit systém řízení BOZP, aby odpovídal požadavkům a potřebám vaší firmy?
Každá firma je jiná, má různou organizační strukturu a různým způsobem rozdělené úkoly. Některé firmy mají zavedené systémy řízení kvality nebo systémy řízení BOZP.

Je třeba sladit zákonné požadavky a možnosti a požadavky každé firmy zvlášť.

Co pro vás můžeme udělat?
Budeme vašimi partnery a poradci. Jsme tým, který získává zkušenosti v mnoha firmách, při mnoha kontrolách. Neustále se vzděláváme. Informace si sdělujeme a sdílíme je. A dokážeme se v nutných případech zastoupit a pomoci
si navzájem.