Školení BOZP

Školení BOZP   Co je smyslem školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci? Můj názor je, že tím smyslem je seznámení posluchače s tím, jak má vykonávat určitou práci tak, aby neohrozil bezpečnost a zdraví sebe samého a ani nikoho dalšího. Stát z mnoha důvodů,...